Wat doet onze MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is bij wet geregeld en geeft het onderwijspersoneel en de ouders samen de mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs mede te bepalen. De MR heeft daarnaast de mogelijkheid om voorstellen te doen en vragen te stellen aan de directie. Hierbij kunt u denken aan: ouderbetrokkenheid, voorzieningen voor leerlingen, pestprotocol, formatie, groepsgrootte, ontwikkeltraject, nieuwe methodes etc.

Waarvoor kunt u bij ons terecht en hoe kunt u ons bereiken?

Heeft u vragen over eerder genoemde onderwerpen, wensen of suggesties met betrekking tot de activiteiten van de MR, dan kunt u contact met ons opnemen door ons persoonlijk aan te spreken. U kunt ook uw vraag of suggestie kwijt in het postvakje van de MR. Deze bevindt zich in de blauwe kast met postvakjes bij de directiekamer
De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt ook gerust als toehoorder aanschuiven. Bij notities op de website zal tijdig vermeld worden wanneer de eerstvolgende vergadering is.


Medezeggenschapsraad