De Wereld kindertheater biedt kinderen en jongeren een veilige en toegankelijke plek waar het bruist van de ideeën, een plek die inspireert. Een omgeving waar iedereen; leerling, ouder, bezoeker of Haarlemmer zich welkom, betrokken en gewaardeerd voelt. Een plek waar theater het leven verrijkt en iedereen zich thuis voelt.

De Wereld biedt diverse activiteiten aan zowel op de thuisbasis, het Klein Heiligland, als in de wijken.

Alle activiteiten stoelen op onze methodiek: met gekaderde improvisatie kinderen en jongeren leren om theaterkunst ‘eigen’ te maken, te waarderen en te creëren.

De inhoud van de lessen en activiteiten wordt aangepast aan leeftijd en doelgroep, zonder daarbij het artistieke niveau uit het oog te verliezen.

Theater maken is het uitbeelden van dromen, belevingen, verhalen en fantasieën, samen met anderen en voor een publiek. De deelnemers bedenken het verhaal, ontwikkelen de vorm, denken mee over kostuums en decor, en tenslotte spelen zij de voorstelling. Voorop staat daarbij dat de leerlingen als groep functioneren. Zij werken samen en benutten elkaars capaciteiten. De samenwerking is zowel gericht op het maken van theater als op het bevorderen van onderlinge verdraagzaamheid, het stimuleren van groepsverband, en het leren waarderen en herkennen van elkaars kwaliteiten en verscheidenheid.

Voor meer info kijk op: https://www.wereldkindertheate...