Parro

Wij gebruiken Parro voor het delen van foto's en informatie vanuit de groepen en voor de communicatie met ouders. Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Ouders van nieuwe kinderen krijgen deze uitnodiging vlak voordat het kind naar school gaat. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u mailen naar patricia.pijloo@twijs.nl