Peutergroep de talentjes

De Talentjes start per 9 Januari 2023 met het opvangen van de peuters in de leeftijd van 2 tot 4. Deze peutergroep zal zich vestigen in het al bestaande BSO lokaal van Kinderopvang Midas binnen basisschool de Talenten.

Om meer kansengelijkheid te creëren voor de kinderen en ouders flexibiliteit te bieden, zullen wij open blijven tot het kwart voor drie zodat het aansluit op de schooltijden.

Basisschool de Talenten en Kinderopvang Midas hebben de gezamenlijke visie om voor de kinderen een omgeving te creëren waarin zijn zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Wat hier bij past, is dat wij kinderen al in een vroeg stadium willen laten kennis maken met de basisschool. Wij zullen de oudste peuters dan ook regelmatig mee laten draaien met de groepen 1/2, om te wennen aan de schoolse omgeving.

Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag  van 08:15  tot 14:45 uur

Heeft u een vraag? Bel of mail gerust voor informatie!

Tel: 06 - 45 534 288 (bereikbaar tussen 08:00 – 14:45)
Email: info@kinderopvangmidas.nl