Thema kunst

Binnen het thema "Kunst"zijn we met de groepen 1/2, 5 en 6/7 naar het Frans Hals museum geweest.

15 jarig bestaan

15 jaar De Talenten, dat moet gevierd worden!

Samenwerking en sponsoring AH-Vos

Vanaf dit schooljaar hebben we met AH- van de Schipholweg en mooie samenwerking opgezet.