Haarlemse basisscholen krijgen steun van gemeente en Jeugdeducatiefonds

  Gemeente Haarlem werkt samen met het Jeugdeducatiefonds om ervoor te zorgen dat kinderen op basisscholen die opgroeien in armoede kunnen meedoen met sport, school en cultuur.

  Veel kinderen in Haarlem groeien op in een huishouden met een laag inkomen. Om te voorkomen dat deze kinderen niet mee kunnen doen in de samenleving, vergoedt gemeente Haarlem deelname aan sport, cultuur en onderwijsactiviteiten.

  Om deze kinderen te helpen, werkt Haarlem samen met andere gemeenten, Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Vanaf 14 maart is het Jeugdeducatiefonds ook betrokken bij de samenwerking met de scholen. Wethouder Jur Botter: ‘De samenwerking met het Jeugdeducatiefonds geeft kinderen meer kansen.’


  Ander nieuws

  Thema kunst

  Binnen het thema "Kunst"zijn we met de groepen 1/2, 5 en 6/7 naar het Frans Hals museum geweest.