Schoolzuivel

Ook dit jaar doen wij weer mee met schoolzuivel! Wij krijgen halfvolle zuivel, karnemelk en halfvolle yoghurt om alle kinderen die dat willen 2 x per week schoolzuivel te geven.

Ander nieuws

Thema kunst

Binnen het thema "Kunst"zijn we met de groepen 1/2, 5 en 6/7 naar het Frans Hals museum geweest.