Een nieuwe vleugel in de school

Wat zijn wij blij met onze nieuwe vleugel in de school. De kinderen genieten ervan en sommige kinderen willen heel graag leren spelen of kunnen al een aardig muziekstuk spelen. Meester Erik kan de kinderen dan ook goed opweg helpen. Samen muziek maken, daar genieten veel kinderen van.

Ander nieuws

Thema kunst

Binnen het thema "Kunst"zijn we met de groepen 1/2, 5 en 6/7 naar het Frans Hals museum geweest.